Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Onderstaande kaart toont de inkomsten uit de provinciale opcenten en het tarief. ​​​

De opcenten is een provinciale belasting die wordt opgelegd aan de in de provincie wonende of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen en aan degenen op wier naam een kenteken is gesteld (zoals erkende autohandelaren).

De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het tarief is een percentage van de gefixeerde hoofdsom (100%) zoals die in 1995 is vastgesteld.

De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en het type brandstofverbruik (benzine, diesel, gas).

Door één of meerdere provincies te selecteren wordt in de grafieken de ontwikkeling van de inkomsten uit opcenten en de ontwikkeling van het tarief per provincie getoond.