​​Over deze site

De provincies Zuid-Holland en Flevoland ontsluiten deze informatie en in veel gevallen ook de onderliggende data voor de volgende doelgroepen:
- Leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
- Interne organisatie van de provincies
- Mede-overheden zoals gemeenten, Waterschappen, Rijk en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
- Adviesbureaus en onderzoeksinstellingen die werkzaamheden voor de provincies uitvoeren.

- Media
- Maatschappelijke partners.

​Interactieve cijfers en kaarten

Cijfers en kaarten zijn vaak onderdeel van een publicatie maar zijn ook zelfstandig op waarstaatjeprovincie.nl opgenomen. Zowel het cijfer- als kaartmateriaal is interactief. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zelf onderwerpen, gebieden en/of perioden kiezen.
Cijfers en kaarten zijn samengesteld op basis van data van de provincies, openbare informatie  van derden die bewerkt is door of namens de provincie of onbewerkte data van derden. In de bronvermelding is aangegeven of er bewerkingen zijn uitgevoerd en door wie. Voor de data geldt als peildatum 1 januari, tenzij anders is vermeld.

Open data

Beide provincies streven er naar zoveel mogelijk van haar eigen data in de vorm van open data aan te bieden, zodat gebruikers deze kunnen gebruiken voor eigen toepassingen. Op waarstaatjeprovincie.nl bieden de provincies alleen haar eigen open data aan en in enkele gevallen data van derden die bewerkt is door de provincie. Onbewerkte data van derden is niet opgenomen.

Cookies

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door deze website klik hier.​

Toegankelijkheid

De toegankelijkheidsverklaring voor deze website vind u hier.​