Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Onderstaande kaart toont de oppervlakte per provincie, uitgesplitst naar land, binnenwater en buitenwater.

Buitenwater betreft het water dat onderhevig is aan getijden; binnenwater betreft inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei- en/of slibveld, alsmede spaarbekkens. Binnenwater smaller dan 6 meter (beken en sloten en dergelijke) worden tot land gerekend.​

Door één of meerdere provincies te selecteren wordt in de diagram onder de kaart de verhouding tussen land, binnenwater en buitenwater per provincie gevisualiseerd.​