Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Onderstaande kaart toont het aantal woningen per provincie.

Vanaf 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot 1 januari 2012 heeft het CBS gegevens over de woningvoorraad gepubliceerd vanuit het Woningregister. Omdat de overgang naar de BAG een trendbreuk met zich meebrengt, zijn in onderstaande kaart alleen de gegevens vanaf 2012 zichtbaar.

Door één of meerdere provincies te selecteren wordt in de grafiek onder de kaart de ontwikkeling van de woningvoorraad per provincie getoond.

​​