Deze website is bedoeld voor de leden van Provinciale Staten in onze twaalf provincies. Ook voor andere geïnteresseerden in feiten, trends en ontwikkelingen van het openbaar bestuur bevat deze website interessant vergelijkingsmateriaal. Recent is daar een aantal basisset  indicatoren aan toegevoegd die alle provincies in hun begrotingen opnemen. Ga voor deze informatie naar de tegel “BBV”.
 
De site is gepubliceerd om bij te dragen aan de openheid en transparantie van de provinciale overheden. De aangeboden informatie biedt de mogelijkheid om provincies onderling te vergelijken en om trends waar te nemen. Onder elk thema (Landschap, Economie etc.) is een aantal indicatoren geselecteerd. De weergegeven indicatoren zijn geselecteerd op taken en beleidsterreinen die voor de provincies relevant zijn. De site biedt echter ook voor andere doelgroepen interessante informatie. Er wordt gebruik gemaakt van openbare bronnen; zodra meer recente informatie beschikbaar wordt gesteld wordt deze op ververst.
 
De website is in beheer bij de provincie Zuid Holland.