​Proclaimer

Het beheer van deze website is (voorlopig) belegd bij de provincie Zuid Holland. De provincies Zuid-Holland en Flevoland doen er alles aan om deze website actueel en juist te houden. De mogelijkheid bestaat dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het Klant Contact Centum, 070-4416622 of zuidholland@pzh.nl. Binnen twee werkdagen wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. En binnen twee weken wordt een inhoudelijke reactie gestuurd.

Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U mag publicaties, cijfers, kaarten en open data zonder kosten overnemen. Bronvermelding is verplicht:

Type publicatie

Wijze van bronvermelding

Publicaties van de provincies Zuid-Holland en FlevolandProvincies Zuid-Holland en Flevoland
Publicaties van anderenBronvermelding van de betreffende publicatie overnemen
Cijfers en kaartenBronvermelding overnemen van de betreffende tabel, grafiek of kaart
Open dataBronvermelding overnemen zoals deze is opgenomen in de metadata


U mag teksten niet aanpassen. Cijfers, kaarten en open data mogen bewerkt worden voor eigen toepassingen mits u dit duidelijk vermeldt in de toelichting en/of bronvermelding.

Gerela​teerde internetsites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de provincie Zuid-Holland, respectievelijk deelnemende provincies. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de provincies Flevoland en Zuid-Holland. De provincies Zuid-Holland en Flevoland zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze intern​.